Wniosek o przyłączenie szpitala do programu

Dostęp jest możliwy dla każdego rodzica, którego dziecko znajduje się w placówce objętej programem. Jeśli Twoja placówka nie znajduje się na naszej liście placówek, uzupełnij formularz zgłoszeniowy.

Dane szpitala, który zgłaszasz do programu
Kim jesteś?
Podaj swoje dane
Twoje zgody, potrzebne abyśmy mogli zgłosić szpital do programu