Wniosek o przyłączenie do programu

Dostęp jest możliwy dla każdego rodzica, którego dziecko znajduje się w placówce objętej programem. Wystarczy wypełnić wniosek i zaakceptować regulamin.

Szpital, w którym znajduje się pacjent
Mojego szpitala nie ma na liście. Zgłoś swój szpital
Twoje dane, jako rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta
* ten sam numer telefonu, który został podany przy rejestracji w szpitalu
Dane Twojego maluszka - pacjenta
Twoje zgody, potrzebne abyśmy mogli połączyć Cię z Twoim maluszkiem